ПРОДУКЦИЯ

H05VH-U

H05VH-U

  • Имя
  • Контактный номер
  • Длиня кабеля

Общая информация

Naqillər elektrik avadanlıqlarında, maşın və mexanizmlərdə, dəzgahlarda və eləcə də, işıqlandırma və güc şəbəkələrində stasionar quraşdırma zamanı istifadə olunur. Bu naqillərin nominal işçi gərginliyi ən çoxu 300-500V və 450/750V dəyişən elektrik şəbəkələri üçün və yaxud 1000V (sabit gərginlik zamanı)-dur.

КОНСТРУКЦИЯ

  1. Одно- или многопроводная витая медная токопроводящая жила
  2. ПВХ изоляция

H05V-U, H07V-U - Жёсткий провод из медной проволоки с ПВХ изоляцией
H05V-R, H07V-R - Гибкий провод из медной проволоки с ПВХ изоляцией

H05V-K, H07V-K - Провод повышенной гибкости из медной проволоки с ПВХ изоляцией
H03VH-U, H05VH-U - Провод с 2 или 3 параллельно размещёнными медными жилами, разделительным слоем и ПВХ изоляцией

Технические показатели установочных проводов

Марка провода

Количество жил, шт.

Сечение токопроводящих жил, мм2

H05V-U, H07V-U

H05V-R, H07V-R

H05V-K, H07V-K

H03VH-U, H05VH-U

1

1

1

2 3

0.5 ÷ 10

0,5 ÷ 240

0,5 ÷ 240

0,75 ÷ 4.0

Технические показатели проводов

Марка провода Количество и сечение токопроводящих жил, шт. х мм2 Приблизительный вес провода, кг/км Количество и сечение токопроводящих жил, шт. х мм2 Приблизительный вес провода, кг/км Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы при 20°С, Ом/км, не более
H05VH-U

2 х 1,0

2 х 1,5

2 х 2,5

2 х 4,0

26,6

38,7

61,2

90,6

3 х 1,0

3 х 1,5

3 х 2,5

3 х 4,0

40,2

58,3

92,1

136,2

18,10

12.10

12,10

7,41

4,61

На Кабельном заводе СТП производятся установочные провода и других размеров.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

  • Максимально разрешённая температура эксплуатации: +70°C
  • Относительная влажность воздуха: 100%
  • Срок эксплуатации: 15 лет